Browse By Author Name - Bartošová, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bartošová, Zuzana: Štúdium fyzikálno-chemických vlastností zeolitu Y v závislosti na podmienkach tepelnej stabilizácie. Katedra technológie ropy a petrochémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.