Browse By Author Name - Bartošová, Natália

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bartošová, Natália: Ekotoxikologické účinky komplexov medi na sladkovodné riasy. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.