Browse By Author Name - Bartoš, Kristián

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bartoš, Kristián: Parciálna oxidácia metánu na fosfátových katalyzátoroch. Oddelenie organickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.