Browse By Author Name - Bartková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bartková, Katarína: Oxidačný stres pri hypertenzii. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.