Browse By Author Name - Baričová, Lucia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Baričová, Lucia: Implementácia medzinárodných účtovných štandardov do účtovného systému SR. Oddelenie manažmentu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.