Browse By Author Name - Barcziová, Terézia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Barcziová, Terézia: Oxidácia aromátov na chinóny v plynnej fáze. Katedra organickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.