Browse By Author Name - Baranová, Lívia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Baranová, Lívia: Charakterizácia vybraných kmeňov liehovarských a vínnych kvasiniek. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999.