Browse By Author Name - Barátová, Viera

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Barátová, Viera: Prehľad mutagénnych látok v ľudskej strave. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.