Browse By Author Name - Baráthová, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Baráthová, Zuzana: Optimalizácia etanolovej fermentácie s imobilizovanými kvasinkami. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.