Browse By Author Name - Baničová, Ľubica

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Baničová, Ľubica: Súčasný stav a trendy rozvoja ofsetových tlačových strojov na Slovensku. Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.