Browse By Author Name - Bangová, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bangová, Katarína: Programový systém pre identifikáciu a návrh regulátorov využitím frekvenčných charakteristík. Oddelenie informatizácie a riadenia procesov FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.