Browse By Author Name - Bandíková, Adriana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bandíková, Adriana: Koncepcia uplatnenia marketingu v riadení štátneho podniku Slovakofarma Hlohovec. Katedra ekonomiky a riadenia chemického a potravinárskeho priemyslu CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991. 1