Browse By Author Name - Baníková, Marta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Baníková, Marta: Štúdium obsahu železa a síry v kryolitovej tavenine. Katedra anorganickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.