Browse By Author Name - Balogov√°, Lucia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balogov√°, Lucia: N√°vrh vyuŇĺitia odpadn√©ho tepla z kompresorov na v√Ĺrobu stlańćen√©ho vzduchu a n√°vrh rieŇ°enia chladiaceho syst√©mu vo Fibrochem, a.s. Svit. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.