Browse By Author Name - Baloghov√°, Andrea

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Baloghov√°, Andrea: Pos√ļdenie bezpeńćnosti skladovania uhlia - Modelovanie samovznietenia uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.