Browse By Author Name - Balog, Miroslav

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balog, Miroslav: Kovokeramick√© kompozity na b√°ze SiC. √östav anorganickej ch√©mie, Slovenk√° akad√©mia vied, 2003.      
Balog, Miroslav: Vplyv obsahu oxidov prechodn√Ĺch kovov na belosŇ• glaz√ļr. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1