Browse By Author Name - Balážová, Martina

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balážová, Martina: 4-anilínochinazolíny - potenciálne fotosenzitívne zlúčeniny využiteľné v medicíne. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.