Browse By Author Name - Balážová, Mária

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balážová, Mária: Štúdium azeotropickej rektifikácie ternárnej zmesi benzén - cyklohexán - acetón. Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999. 3