Browse By Author Name - Balážová, Andrea

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balážová, Andrea: Controlling pohľadávok ako súčasť finančného controllingu. Samostatné oddelenie manažmentu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.