Browse By Author Name - Balážiková, Jana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balážiková, Jana: Biologické vlastnosti vybraných 4-anilínochinazolínov. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.