Browse By Author Name - Bachrat√°, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bachrat√°, Zuzana: Monitorovanie kontaminantov v Ňĺivotnom prostred√≠ s vyuŇĺit√≠m pas√≠vneho vzorkovania a stanovenie ich biodostupnosti. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.