Browse By Author Name - Bašovská, Monika

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bašovská, Monika: Chémia a fotochémia vybraných znečistenín životného prostredia IV- nitrofenoly. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.