Browse By Author Name - Bačárová, Lucia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bačárová, Lucia: Analýza nástrojov marketingového mixu vo firme Shopcentrum s.r.o.. Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita, 2010.