Browse By Author Name - Bálintová, Martina

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bálintová, Martina: Odfarbovanie zberového papiera vypieraním a flotáciou. Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999. 1