Browse By Author Name - Báleš, Juraj

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Báleš, Juraj: Komplexný návrhový výpočet rúrkového výmenníka tepla s uvážením možných fázových premien v oboch médiách. Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000. 2