Browse By Author Name - Báhidský, Michal

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Báhidský, Michal: Hydroxylácia benzénu v plynnej fáze. Katedra organickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999.      
Báhidský, Michal: Priama oxidácia aromátov na hydroxyderiváty. Katedra organickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.