Browse By Author Name - Bágeľová, Jaroslava

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bágeľová, Jaroslava: Využitie metódy DSC pri štúdiu biologicky významných látok. Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied,