Browse By Author Name - Ambrozy, Róbert

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ambrozy, R√≥bert: Vybran√© v√Ĺsledky z n√°behu a prev√°dzky mestskej ńćistiarne odpadov√Ĺch v√īd. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.