Browse By Author Name - Alevov√°, Agnesa

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Alevov√°, Agnesa: PouŇĺitie kovov√©ho Ňĺeleza na degrad√°ciu chl√≥rovan√Ĺch polutantov vody. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.