Browse By Author Name - Al-Karagholi, Ali

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Al-Karagholi, Ali: Poskytovanie hypotek√°rnych √ļverov vybran√Ĺm bankov√Ĺm subjektom. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.