Browse By Author Name - Aľušíková, Alena

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Aľušíková, Alena: Finančná analýza a využitie finančných prostriedkov EÚ. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.