Browse By Author Name - Ťapušková, Anna

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Báleš, Vladimír, Polakovič, Milan, Bukovská, Anna, Ševčík, Jaroslav, Čalovka, Pavol and Ťapušková, Anna: Modelovanie bioreaktorov. Čiastková výskumná správa štátnej výskumnej úlohy IV- 1 -4/0. Chemickotechnologická fakulta, Slovenská vysoká škola technická, 1986.