Browse By Author Name - Šavrtková, Silvia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Šavrtková, Silvia: Sledovanie a porovnanie fyzikálno-mechanických vlastností buničín pre výrobu jednostranne hladených bielených baliacich papierov. Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.