Browse By Author Name - Šardzík, Róbert

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Šardzík, Róbert: Štúdium Pd(II)-katalyzovaných „cross-coupling" reakcií so spoluúčasťou susednej skupiny. Katedra organickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.