Browse By Author Name - Šamajová, Ľubica

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Šamajová, Ľubica: Produkcia tyramínu baktériou Enterococcus faecium 106 v závislosti od média. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.