Browse By Author Name - Šamíková, Gabriela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Šamíková, Gabriela: Fyzikálna modifikácia vlakotvorných polymérov s cieľom zlepšenia ich úžitkových vlastností. Katedra vlákien a textilu CHTF, Slovenská technická univerzita, 1994. 1