Browse By Author Name - Šalapová, Silvia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Šalapová, Silvia: Vplyv spracovania vzorky na stanovenie prvkov Rontgenovou fluorescenčnou analýzou. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.