Browse By Author Name - Šafránková, Gabriela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Šafránková, Gabriela: Preverenie metódy na určenie zloženia binárnych zmesí z bielenej sulfátovej buničiny z ihličnanov a CTM buničiny. Katedra technológie dreva, celulózy a papiera CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.