Browse By Author Name - Šátková, Barbora

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Šátková, Barbora: E - learningový internetový modul pre Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie. Oddelenie informatizácie a riadenia procesov FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.