Browse By Author Name - Šándorová, Adriana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Šándorová, Adriana: Mikrobiálna degradácia a odpor polychlórovaných bifenylov (PCB) v kvapalných médiách. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1995.