Browse By Author Name - Červenková, Mária

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Červenková, Mária: Elektrochemické vlastnosti tavenín obsahujúcich fluorid lantanitý. Oddelenie anorganickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.