Browse By Author Name - Červený, Libor

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Červený, Libor, Hronec, Milan, Koubek, Josef, Kurc, Ladislav, Pašek, Josef and Volf, Jiří: Základní pochody prumyslové organické syntézy. 2. vydanie - 1. dotlač Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1026-1