Browse By Author Name - Červenáková, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Červenáková, Zuzana: Štúdium vlastností lignitu vo vzťahu k humínovým kyselinám. Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1994.