Browse By Author Name - Červenáková, Marcela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Červenáková, Marcela: Využitie spektrálnych metód pri analýze tepelno - oxidačných zmien lipidov. Katedra chémie a technológie sacharidov a potravín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991. 2