Browse By Author Name - Čertíková, Daniela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čertíková, Daniela: Určovanie kinetických a stechiometrických parametrov aktivácie. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.