Browse By Author Name - Čertík, Martin

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čertík, Martin: Analýza vybraných metabolitov baktérií mliečneho kvasenia. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.