Browse By Author Name - Černušková, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Černušková, Zuzana: N-metylpyrolidón ako iniciátor oxidačných reakcií. Katedra organickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.