Browse By Author Name - Černochová, Lenka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Černochová, Lenka: Integrované modelovanie komunálnych systémov odpadových vôd. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.