Browse By Author Name - Černi, Kristína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Černi, Kristína: In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetiky na ochranu pred slnečným žiarením. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.