Browse By Author Name - Černá, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Černá, Katarína: Tvorba grafického užívateľského rozhrania pre globálnu optimalizáciu. Oddelenie informatizácie a riadenia procesov FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.